Velikost textu:   A    A    A

O klubu

Jsme občanské sdružení, které si dalo za cíl zajistit svým členům možnost osobní seberealizace v zájmové, umělecké a tvůrčí činnosti. Vytvořit prostor pro vzájemné poznávání, setkávání a komunikaci. Všemožně napomáhat ke spokojenému a klidnému životu. K tomu slouží kroužky vzdělávacího a sportovního charakteru např. PC a internetu, výuka cizích jazyků, trénink paměti, výtvarná dílna a ruční práce, rehabilitační a kondiční cvičení, výcházky, výlety, besedy,nordic walking, bowling, zájezdy, pobyt u moře.
 
Připojujeme se k programu Aktivní život.
 
 
PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ